PROGRAMa

08.45   Inauguració

09.00   XVII Premi d’Investigació de la Societat Catalana

09.00   d’Hipertensió Arterial - Premi Hèlios Pardell

09.30   Conferència de recerca bàsica.

09.30   Metabolisme del ferro, resistència a la insulina

09.30   i malaltia cardiovascular

10.00   Taula rodona: Contaminació acústica

10.00   i contaminació ambiental per tabac

11.00   Descans

11.30   Taula rodona: Nous tractaments de la DM2

11.30   i les aportacions dels SGLT-2

12.30   Sessió d’actualització. Guies europees 2018

13.15   Conferència

14.00   Descans

15.00   Comunicacions curtes (Sala 1)

15.30   Comunicacions orals

16.30   Taula rodona: HTA en pacients amb diàlisi

16.30   i transplantaments

17.30   Taula rodona: Risc cardiovascular en malalties

17.30   cròniques. Trastorn cognitiu i malaltia mental

18.30   Presentació de les Guies de la Societat

18.30   Catalana d’Hipertensió Arterial

18.30     Guia sobre DM i risc cardiovascular

18.30     Guia sobre adolescents i joves

18.30     Guia sobre diagnòstic d’hipertensió secundària

 

ORGANITZA

SECRETARIA TÈCNICA: REUNIONS I CIÈNCIA, SL

Montnegre, 18-24, baixos . 08029 Barcelona . Tel. 93 410 86 46 . e-mail: schta@gruporic.com . www.gruporic.com

08.45   Inauguració

09.00   XVII Premi d’Investigació de la Societat Catalana

09.00   d’Hipertensió Arterial - Premi Hèlios Pardell

09.30   Conferència de recerca bàsica.

09.30   Metabolisme del ferro, resistència

09.30   a la insulina i malaltia cardiovascular

10.00   Taula rodona: Contaminació acústica

10.00   i contaminació ambiental per tabac

11.00   Descans

11.30   Taula rodona: Nous tractaments de la DM2

11.30   i les aportacions dels SGLT-2

12.30   Sessió d’actualització. Guies europees 2018

13.15   Conferència

14.00   Descans

15.00   Comunicacions curtes (Sala 1)

15.30   Comunicacions orals

16.30   Taula rodona: HTA en pacients amb diàlisi

16.30   i transplantaments

17.30   Taula rodona: Risc cardiovascular en malalties

17.30   cròniques. Trastorn cognitiu i malaltia mental

18.30   Presentació de les Guies de la Societat

18.30   Catalana d’Hipertensió Arterial

18.30     Guia sobre DM i risc cardiovascular

18.30     Guia sobre adolescents i joves

18.30     Guia sobre diagnòstic d’hipertensió secundària

 

Montnegre, 18-24, baixos 08029 BarcelonaTel. 93 410 86 46e-mail: