PROGRAMa

08.45   Inauguració

09.00   XVII Premi d’Investigació de la Societat Catalana

09.00   d’Hipertensió Arterial - Premi Hèlios Pardell0

09.00   Moderador: Àlex Roca-Cusachs

09.30   CONFERÈNCIA. Recerca bàsica sobre

09.00   metabolisme del ferro, resistència

09.00   a la insulina i malaltia cardiovascular.

09.00   José Manuel Fernández-Real

09.00   Moderador: Gerard Torres

10.00   TAULA RODONA. Risc cardiovascular

10.00   associat al medi ambient

09.00   Moderadores: Nùria Soldevila

09.00   Moderadores: i Mercè Barau

10.00   –  Associat a la contaminació

10.00  per soroll. Marc Saez

10.00   –  Associat a la contaminació

10.00  ambiental per tabac.

10.00    Carmen Cabezas

11.00   Descans

11.30   TAULA RODONA. Noves evidències

09.00   del tractament de la diabetis amb iSGLT2

09.00   Moderadors: Manuel Pérez Maraver

09.00   Moderadors: i Emili Mas

10.00   –  Prevenció malaltia cardiovascular.

10.00     Xavier Garcia-Moll

10.00   –  Prevenció de la malaltia renal.

10.00     Ma. José Soler

12.30   SESSIÓ D’ACTUALITZACIÓ. Guia

09.00   europea sobre hipertensió 2018:

09.00   què hi ha de nou? Antonio Coca

09.00   Moderador: Javier Sobrino

13.15   CONFERÈNCIA. Quin lloc

09.00   ocupen actualment els DDP-4?

09.00   Irene Vinagre

09.00   Moderador: Joan Francesc Barrot

14.00   Descans

15.00   Comunicacions curtes     (Sala 1)

09.00   Moderadors: Jacinto Cabau

09.00   Moderadors: i Lucas Mengual

15.30   Comunicacions orals

09.00   Moderadors: Antoni Dalfó

09.00   Moderadors: i Mònica Doménech

16.30   TAULA RODONA. HTA en pacients amb

09.00   malaltia renal molt avançada.

09.00   Recomanacions pràctiques

09.00   Moderadors: Francesca Calero

09.00   Moderadors: i Joan Carles Martínez

10.00   –  Hipertensió en pacients en programa

10.00     de diàlisi. Karla Flores

10.00   –  Hipertensió en pacients transplantats

10.00     renals. M. José Pérez

17.30   TAULA RODONA. Risc cardiovascular

09.00   associat  a malalties cròniques

09.00   Moderadors: Mencia Benítez

09.00   Moderadors: i Alberto Zamora

10.00   –  Trastorn cognitiu. Cristina Sierra

10.00   –  Malaltia mental. Quintí Foguet

18.30   Presentació de les Guies de la

09.00   Societat Catalana d’Hipertensió Arterial

09.00   Moderadora: Alba Gurt

18.30     Guia sobre DM i risc cardiovascular

18.30     Guia sobre adolescents i joves

18.30     Guia sobre diagnòstic d’hipertensió secundària

19.00   Final de la jornada

 

 

ORGANITZA

SECRETARIA TÈCNICA: REUNIONS I CIÈNCIA, SL

Montnegre, 18-24, baixos . 08029 Barcelona . Tel. 93 410 86 46 . e-mail: schta@gruporic.com . www.gruporic.com

08.45   Inauguració

09.00   XVII Premi d’Investigació de la Societat

09.00   Catalana d’Hipertensió Arterial

09.00   - Premi Hèlios Pardell0

09.00   Moderador: Àlex Roca-Cusachs

09.30   CONFERÈNCIA. Recerca bàsica sobre

09.00   metabolisme del ferro, resistència

09.00   a la insulina i malaltia cardiovascular.

09.00   José Manuel Fernández-Real

09.00   Moderador: Gerard Torres

10.00   TAULA RODONA. Risc cardiovascular

10.00   associat al medi ambient

09.00   Moderadores: Nùria Soldevila

09.00   Moderadores: i Mercè Barau

10.00   –  Associat a la contaminació

10.00  per soroll. Marc Saez

10.00   –  Associat a la contaminació

10.00  ambiental per tabac.

10.00    Carmen Cabezas

11.00   Descans

11.30   TAULA RODONA. Noves evidències

09.00   del tractament de la diabetis

09.00   amb iSGLT2

09.00   Moderadors: Manuel Pérez Maraver

09.00   Moderadors: i Emili Mas

10.00   –  Prevenció malaltia cardiovascular.

10.00     Xavier Garcia-Moll

10.00   –  Prevenció de la malaltia renal.

10.00     Ma. José Soler

12.30   SESSIÓ D’ACTUALITZACIÓ. Guia

09.00   europea sobre hipertensió 2018:

09.00   què hi ha de nou? Antonio Coca

09.00   Moderador: Javier Sobrino

13.15   CONFERÈNCIA. Quin lloc

09.00   ocupen actualment els DDP-4?

09.00  Irene Vinagre

09.00   Moderador: Joan Francesc Barrot

14.00   Descans

15.00   Comunicacions curtes     (Sala 1)

09.00   Moderadors: Jacinto Cabau

09.00   Moderadors: i Lucas Mengual

15.30   Comunicacions orals

09.00   Moderadors: Antoni Dalfó

09.00   Moderadors: i Mònica Doménech

16.30   TAULA RODONA. HTA en pacients amb

09.00   malaltia renal molt avançada.

09.00   Recomanacions pràctiques

09.00   Moderadors: Francesca Calero

09.00   Moderadors: i Joan Carles Martínez

10.00   –  Hipertensió en pacients en programa

10.00     de diàlisi. Karla Flores

10.00   –  Hipertensió en pacients transplantats

10.00     renals. M. José Pérez

17.30   TAULA RODONA. Risc cardiovascular

09.00   associat  a malalties cròniques

09.00   Moderadors: Mencia Benítez

09.00   Moderadors: i Alberto Zamora

10.00   –  Trastorn cognitiu. Cristina Sierra

10.00   –  Malaltia mental. Quintí Foguet

18.30   Presentació de les Guies de la

09.00   Societat Catalana d’Hipertensió Arterial

09.00   Moderadora: Alba Gurt

18.30     Guia sobre DM i risc cardiovascular

18.30     Guia sobre adolescents i joves

18.30     Guia sobre diagnòstic

18.30     d’hipertensió secundària

19.00   Final de la jornada

 

 

Montnegre, 18-24, baixos 08029 BarcelonaTel. 93 410 86 46e-mail: