PROGRAMa

08.30   Presentació de casos clínics

09.00   Moderadores: Laura Camps

09.00   Moderadores: i Isabel Comerma

09.15   Taula de revisió bibliogràfica0

09.00   Moderador: Pere Torguet

10.00   –  Hipertensió arterial. Jaume Almirall

10.00   –  Lipidologia. Laia Matas

10.00   –  Recerca bàsica. Patricia Fernández-Llama

10.30   CONFERÈNCIA. Objectius de LDL-colesterol

09.00   en els pacients de risc cardiovascular elevat

09.00   Moderador: Xavier Pintó

10.00   –  Estatines i ezetimiba.

10.00  Joan Carles Pedro-Botet

11.00   Descans

11.30   TAULA RODONA. Fenotips d’hipertensió

09.00   arterial segons la MAPA.

09.00   Moderadores: Rosa García

09.00   Moderadores: i María Cortés

10.00   –  Hipertensió emmascarada.

10.00    Àlex de la Sierra

10.00   –  Hipertensió de bata blanca.

10.00     Ernest Vinyoles

12.30   PREGUNTES ALS EXPERTS

09.00   Josep Maria Galceran

09.00   i Gabriel Coll de Tuero

09.00   Moderador: Mariano de la Figuera

14.00   Descans

15.00   Comunicacions curtes     (Sala 1)

09.00   Moderadores: Eugènia Espinel

09.00   Moderadores: i M. Antònia Vila

15.30   Comunicacions orals

09.00   Moderadors: Mª Cruz Almendros

09.00   Moderadors: i Javier Tovillas

16.30   CONFERÈNCIA. Tractament

09.00   instrumental de la hipertensió

09.00   arterial. Situació actual. Oriol Rodríguez

09.00   Moderadora: Susana Vázquez

17.30   TAULA RODONA. Innovació

09.00   Moderadora: Anna Oliveras

10.00   –  Unitats transversals de risc

10.00     cardiovascular. Pedro Armario

10.00   –  La ressonància cerebral en l’avaluació

10.00     cerebrovascular.  Salvador Pedraza

18.00   Lliurament de premis i Cloenda

18.30   Assamblea de la Societat Catalana

10.00   d’Hipertensió Arterial i Risc Vascular

ORGANITZA

SECRETARIA TÈCNICA: REUNIONS I CIÈNCIA, SL

Montnegre, 18-24, baixos . 08029 Barcelona . Tel. 93 410 86 46 . e-mail: schta@gruporic.com . www.gruporic.com

Descarrega’t

EL PROGRAMA

08.30   Presentació de casos clínics

09.00   Moderadores: Laura Camps

09.00   Moderadores: i Isabel Comerma

09.15   Taula de revisió bibliogràfica0

09.00   Moderador: Pere Torguet

10.00   –  Hipertensió arterial. Jaume Almirall

10.00   –  Lipidologia. Laia Matas

10.00   –  Recerca bàsica. Patricia Fernández-Llama

10.30   CONFERÈNCIA. Objectius de LDL-colesterol

09.00   en els pacients de risc cardiovascular elevat

09.00   Moderador: Pendent

10.00   –  Estatines i ezetimiba.

10.00  Joan Carles Pedro-Botet

11.00   Descans

11.30   TAULA RODONA. Fenotips d’hipertensió

09.00   arterial segons la MAPA.

09.00   Moderadores: Rosa García

09.00   Moderadores: i María Cortés

10.00   –  Hipertensió emmascarada.

10.00    Àlex de la Sierra

10.00   –  Hipertensió de bata blanca.

10.00     Ernest Vinyoles

12.30   PREGUNTES ALS EXPERTS

09.00   Josep Maria Galceran

09.00   i Gabriel Coll de Tuero

09.00   Moderador: Mariano de la Figuera

14.00   Descans

15.00   Comunicacions curtes     (Sala 1)

09.00   Moderadores: Eugènia Espinel

09.00   Moderadorse: i M. Antònia Vila

15.30   Comunicacions orals

09.00   Moderadors: Mª Cruz Almendros

09.00   Moderadors: i Javier Tovillas

16.30   CONFERÈNCIA. Tractament

09.00   instrumental de la hipertensió

09.00   arterial. Situació actual. Oriol Rodríguez

09.00   Moderadora: Susana Vázquez

17.30   TAULA RODONA. Innovació

09.00   Moderadora: Anna Oliveras

10.00   –  Unitats transversals de risc

10.00     cardiovascular. Pedro Armario

10.00   –  La ressonància cerebral en l’avaluació

10.00     cerebrovascular.  Salvador Pedraza

18.00   Lliurament de premis i Cloenda

18.30   Assamblea de la Societat Catalana

10.00   d’Hipertensió Arterial i Risc Vascular

Montnegre, 18-24, baixos 08029 BarcelonaTel. 93 410 86 46e-mail: