PROGRAMa

08.45   Presentació de casos clínics

09.15   Taula de revisió bibliogràfica

18.30     Hipertensió arterial

18.30     Lipidologia

18.30     Recerca bàsica

10.30   Conferència: Objectius de LDL-colesterol.

10.30   Només amb anti-PCSK9?

11.00   Descans

11.30   Taula rodona: Cardiorisc i mesura de la PA

12.30   Preguntes als experts

14.00   Descans

15.00   Comunicacions curtes (Sala 1)

15.30   Comunicacions orals

16.30   Conferència

17.00   Unitats transversals de risc cardiovascular

18.30   Lliurament de premis i cloenda

 

 

ORGANITZA

SECRETARIA TÈCNICA: REUNIONS I CIÈNCIA, SL

Montnegre, 18-24, baixos . 08029 Barcelona . Tel. 93 410 86 46 . e-mail: schta@gruporic.com . www.gruporic.com

08.45   Presentació de casos clínics

09.15   Taula de revisió bibliogràfica

18.30     Hipertensió arterial

18.30     Lipidologia

18.30     Recerca bàsica

10.30   Conferència: Objectius de LDL-colesterol.

10.30   Només amb anti-PCSK9?

11.00   Descans

11.30   Taula rodona: Cardiorisc i mesura de la PA

12.30   Preguntes als experts

14.00   Descans

15.00   Comunicacions curtes (Sala 1)

15.30   Comunicacions orals

16.30   Conferència

17.00   Unitats transversals de risc cardiovascular

Montnegre, 18-24, baixos 08029 BarcelonaTel. 93 410 86 46e-mail: